ANOVA-IN
PARLAMENTO GALEGO
 • O Tribunal de Cuentas denuncia que a Xunta maquilla constantemente as contas:http://alternativagalega.com/tribunal-de-cuentas-denuncia-xunta-maquilla-constantemente-contas/
 • AGE insta a que Xunta e Pontevedra protexan o terreo que ocupa Ence e así garantan o seu traslado en 2018http://alternativagalega.com/age-insta-xunta-pontevedra-protexan-terreo-ocupa-ence-asi-garantan-seu-traslado-en-2018/
 • AGE insta á Fiscalía a investigar de oficio a escura convivencia entre Povisa e a Xunta de Galizahttp://alternativagalega.com/age-insta-a-fiscalia-investigar-de-oficio-escura-convivencia-entre-povisa-xunta/
 • Outras iniciativas e preguntas realizadas por Chelo Martínez, Antón Sánchez e Xosé Manuel Beiras:
  • Proposición non de lei (PNL) para o seu debate na comisión, relativa ao canon de Sogama e petición de informes complementarios.
  • PNL para o seu debate en Comisión relativa ao tribunal de contas e as irregularidades contábeis da Xunta.
  • PNL sobre o sector lácteo para que se estableza un sistema fiábel de estimación custes de producción no sector lácteo, que sirva como referencia para os contratos de venta.
  • Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa a medidas de actuación a prol do traslado de ENCE e de comprimento e execución de instrumentos de ordenación e de sentenzas xudiciais.
  • Pregunta para resposta escrita sobre a posibilidade de consulta á cidadanía sobre a pervivencia da tauromaquia no noso País.
  • Pregunta para a súa resposta oral en pleno relativa ao esnaquizamento do pequeno comercio en Galiza.
  • Pregunta para a súa resposta oral en Pleno relativa ao recurso potestativo de reposición da mineira de Corcoesto.
AGE EN EUROPA
Semana centrada na Comisión de Agricultura, da que Lidia Senra é titular e representa ao grupo GUE/NGL. Amais doutras cuestións, Lidia participou no debate sobre un informe da propia UE sobre os "riscos e oportunidades para o sector agro-alimentario nun posíbel acordo comercial UE-EEUU". Del extraése que a propia CE asume sen rubor que o TTIP terá nefastas consecuencias, non só para o campesiñado europeo, senón tamén para a protección e seguridade alimentaria de toda a poboación.  
 
Outras cuestións europeas: