ANOVA-IN
PARLAMENTO GALEGO
 • A Xunta incumpre o plan de inspección das grandes fortunas: http://alternativagalega.com/xunta-incumpre-plan-de-inspeccion-das-grandes-fortunas/
 • A Xunta “lávase as mans” ao respecto da sentenza que obriga ao traslado da fábrica de Ence na ría de Pontevedra: http://alternativagalega.com/xunta-lavase-mans-ao-respecto-da-sentenza-obriga-ao-traslado-da-fabrica-de-ence-na-ria-de-pontevedra/
 • Máis en: http://alternativagalega.com/
 • Outras iniciativas, preguntas e actividades realizadas por Chelo Martínez, Antón Sánchez e Xosé Manuel Beiras:
  • Iniciativa sobre o ensino agrario na Escola Politécnica Superior de Lugo.
  • Iniciativas sobre as axudas para os plans de mellora e modernización das explotacións agrarias.
  • Iniciativa sobre un plan galego contra o cambio climático.
  • Requerimento para a reanudación e remate da Comisión de investigación das caixas galegas.
  • Debate da proposta de AGE sobre o cumplimento das sentenzas sobre ENCE.
  • Requerimento para a reanudación e remate da Comisión especial de estudo de medidas contra a corrupción política.
  • Pregunta sobre o concurso para o subministro de roupa aos traballadores do servizo contraincendios.
  • Xuntanza coa Federación Rural Galega para tratar sobre a situación do sector lácteo.
  • Iniciativas sobre os vertidos no río Tea.
  • Debate na Comisión 6ª sobre a ilegalidade da concesión da licencia da actividade mineira de Cementos Cosmos.
  • Debate na Comisión 3ª sobre a actividade da Axencia Tributaria Galega e sobre o catálogo de 255 medidas de recurte  anunciadas polo Ministerio de Hacienda.

AGE EN EUROPA

Semana de pleno en Estrasburgo:

 • Intervención no debate sobre o veto ruso o día 15 para denunciar a irresponsabilidade das decisións da UE cuxas consecuencias recaen nos campesiños e campesiñas: https://www.youtube.com/watch?v=-zpLui_IQts
 • Intervención no debate sobre o CETA o día 16 pedindo a retirada deste acordo comercial con Canadá pois só responde aos intereses das grandes multicionais: https://www.youtube.com/watch?v=yYmfiP9kgJk
 • Formou parte do acordo entre deputados e deputadas de ERC-NeCat, IU, ICV, AGE(e), PODEMOS e PRIMAVERA EUROPEA para promover que o Parlamento Europeo vete a Cañete coma Comisario de Clima e Enerxía mediante campañas informativas e traballo conxunto con asociacións ecoloxistas contrarias á candidatura (nota de prensa adxunta).
 • Reuniuse co Comisario de Saúde e Seguridade Alimentaria, Vystenis Andriukaitis, a petición deste. Trasladoulle a súa preocupación pola privatización da sanidade e os efectos dos diferentes tratados de libre comercio sobre a alimentación.
 • Rexistráronse 2 preguntas escritas dirixidas á Comisión (adxuntas):
 • Sobre o impacto do TTIP  na agricultura
 • Sobre a protecção indicações geográficas TTIP