ANOVA-IN
PARLAMENTO GALEGO
Máis info: http://alternativagalega.com/

AGE EN EUROPA

Lidia Senra adicou esta semana á Comisión de Agricultura, á elaboración e presentación de preguntas (máis abaixo) e á coordinación de accións contra o TTIP que se están preparando para esta semana a nivel do GUE/NGL (ademais da xornada internacional contra o TTIP deste sábado na que Lídia participou dende Barcelona).

As 6 preguntas rexistradas e dirixidas á Comisión Europea foron as seguintes:

  • Sobre o dereito dos campesiños e campesiñas a negociar un prezo digno polo seu traballo (Direito de concorrência na aplicação da PAC).
  • Sobre o traspaso da regulación da industria farmaceútica á Direción Xeral de Industria dende a de Saúde e Consumo (Mudança no controlo da Agência Europeia do Medicamento). 
  • Sobre os impactos que terá o CETA nos nosos sectores produtivos agrogandeiros e nas nosas indicacións xeográficas (Cessões em agricultura no CETA). 
  • Sobre o impacto que poderán ter determinadas claúsulas do CETA na cancelación do proxecto mineiro de Edgewater na Galiza (CETA e Edgewater na Galiza).
  • Sobre a represión e condeas a folguistas (Violação no Estado espanhol de direitos fundamentais).
  • Sobre o repago farmaceútico (Pago medicamentos na Galiza).

Por outra banda, preparáronse con eurodeputados/as do Estado español de diferentes grupos parlamentares e organizacións do Estado varias preguntas sobre touradas e benestar animal que serán presentadas esta semana.

Máis info: http://lidiasenra.com/