ANOVA-IN
Outras actividades:
 • Participación como Observadores internacionais na Consulta popular de Catalunya (Antón Sánchez e Xiana L. Penedo).
 • Visita a Cotobade para recabar información para iniciativas de protección do patrimonio rupestre (Antón Sánchez).
PARLAMENTO GALEGO
Algunhas iniciativas, preguntas e outras actividades realizadas por Antón Sánchez e Xosé Manuel Beiras:
 • Iniciativas sobre o uso público dos terreos do Porto da Coruña.
 • Presentación de emendas ao Proxecto de Lei de medidas fiscais e administrativas dos Orzamentos para o ano 2015.
 • Iniciativa sobre o saneamento da Ría de Corcubión.
 • Iniciativa sobre a esixencia de responsabilidades políticas pola xestión da Xunta de Galicia na empresa Alimentos Lácteos.
 • Rolda de prensa sobre Alimentos Lácteos.
 • Pregunta sobre o servizo de recollida de residuos perigosos.
 • Iniciativas sobre o déficit tarifario.
 • Mesa Redonda sobre as políticas ambientais en Galiza. Feira Terractiva, Arzúa.
 • Participación no I Foro da Auga de Cuntis, mesa redonda: https://www.facebook.com/events/726030824117296/?ref_dashboard_filter=past
 • Encontro con Daniel Reventós sobre a Renda Básica.
 • Xuntanza co colectivo Salvemos Cabana contra a megaminaría contaminante.
Máis info: http://age.gal/ | https://www.youtube.com/user/HaiAlternativa/videos

AGE EN EUROPA

Actividade en Galiza

Entre outras cuestións:

Semana do 03/11/2014 ao 07/11/2014. Semana de comisións en Bruxelas

Nestes días Lidia volveu ter unha destacada participación na Comisión de Agricultura, especialmente no debate sobre a evolución da situación do mercado no sector do leite e dos productos lácteos e do funcionamento das disposicións do "Paquete lácteo": https://www.youtube.com/watch?v=ZbLXD90gFbw&list=UUJtR1TGcqGxleFqIDmKICBQ

Xuntanzas con colectivos:

 • ACOUGA, Asociación Galega de Consumidores e Usuarios
 • Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui
 • Cooperland, rede de prácticas cooperativas cidadás.
 • Daniel Pascual do Comité de Unidade Campesiña guatemalteco. Contounos a gran represión e criminalización que están sufrindo os movementos sociais en Guatemala (en especial o campesiño e indíxena) con violacións de dereitos humanos incluídas.
Outras:

Semana do 10/11/2014 ao 13/11/2014. Semana de pleno en Bruxelas

Esta semana tivo lugar o coñecido como "minipleno" (sesións plenarias máis curtas do habitual e que se desenvolven en Bruxelas varias veces ao ano). Nesta ocasión, Lídia interveu para alertar dun novo acordo de libre comercio, UE-Moldavia, un tratado máis que sitúa os intereses de expansión económica das empresas transnacionais por riba das propias necesidades da poboación: https://www.youtube.com/watch?v=GfNPp7tZccM

Ademais, tivo oportunidade de denunciar a situación dos/as traballadores/as de Lantero en Vilagarcía de Arousa: https://www.youtube.com/watch?v=FjBI-l8cTQA

Outras:

 • Lidia participou tamén nas xornadas sobre "O ataque israelí en Gaza. Unha visión dende o terreo".
 • Por último, rexistrouse unha pregunta parlamentaria para resposta escrita sobre a aplicación dunha nova regulación do etiquetado de produtos pesqueiros e de acuicultura na que se alertaba da exclusión do mexillón (adxunta).