Xosé Manuel Beiras, Portavoz Nacional de Anova, propuxo unha Comisión Permanente á Coordinadora Nacional.

Na xuntanza da Coordinadora Nacional de Anova, o Portavoz Nacional, Xosé Manuel Beiras, propuxo unha Comisión Permanente integrada polas seguintes persoas.

- Coordinación: Martiño Noriega Sánchez.

- Acción Institucional: Antonio Araújo Quintas

- Organización: Paula Vázquez Verao

- Relacións Políticas: Luis Eyré Diéguez

- Alternativas Programáticas: Carlos Méixome Quinteiro

- Movementos Sociais: Xosé Manoel Santos Díaz

- Comunicación: Mario López Rico

- Comunicación Interna e Redes: Xosé Manuel Pérez Sardiña

- Acción Feminista: Iolanda Pérez Docampo

- Lingua: Mar Blanco Casais

- Igualdade: Xiana López Penedo

- Patrimonio: Mónica Fernández Rodríguez

- Finanzas: Concha Trigo Portela

- Mocidade: Antía Comesaña González

- Cultura e Diáspora: Antón López Dobao

- Ambiente e Sostibilidade: Antón Sánchez García

- Acción Social: Mª Consuelo Martínez García

Esta proposta deberá ser considerada na vindeira xuntanza do devandito órgano, que terá lugar o vindeiro sábado, 13 de xullo de 2013.