Anova lamenta a morte de Nelson Mandela e reivindica o seu exemplo de rebelión contra a inxustiza, loita pola liberdade, a igualdade a fraternidade e a soberanía do seu pobo.

Anova lamenta a morte de "Madiba", símbolo da resistencia contra o réxime do apartheid. O seu exemplo debe dar forzas á cidadanía asoballada para rebelármonos contra toda opresión: é obriga de toda a xente de ben seguir dando vida ao legado de Mandela.

"Somos conscientes de que o camiño cara a liberdade non é sinxelo. Ben sabemos que ninguén de nós pode acadar o éxito actuando en soedade" (Nelson Mandela, 1994).