Os últimos datos publicados da EPA poñen en evidencia a inutilidade do goberno de Feijóo ante o drama do desemprego.

Galiza rexistra na Enquisa de Poboación Activa un descenso no índice de ocupación dun -3,77% e un incremento do paro de 0,16%, acadando unha taxa de desemprego de 21,96% (277.800 persoas). O número de persoas activas descendeu un -2,93%. Estas cifras de Feijóo son das peores de todo o Estado.

Os resultados da etapa Feijóo falan por sí propios sobre a incapacidade económica deste goberno.
Galiza conta con 52.600 persoas activas menos, 160.100 persoas ocupadas menos e 107.400 persoas paradas máis.
En conxunto, entre 2009 e 2013, a taxa de actividade caeu nun 4% e a de emprego un 14%, mentras que a taxa de paro medrou un 70%.

Por detrás das cifras, milleiros de dramas persoais, de familias sen ingresos e mocidade na emigración, cun goberno que destrúe os sectores produtivos galegos e sen políticas activas de emprego eficaces.