A toda a militancia de Anova: comunicación de membros dimisionarios da Permanente

Irmás e irmáns:

Despois dun traballo interno, exitoso, para a celebración dun impecábel referendo, exemplo de como se deben tomar as decisións importantes nunha organización democrática, horizontal e participada, decidimos:

Presentar a nosa dimisión irrevogábel da Comisión Permanente de Anova porque consideramos que a decisión tomada é un erro estratéxico e político que non nos sentimos con ánimo para levar a cabo como cumpre, por lealdade a Anova, e pensamos que debe ser executado por aquelas persoas que, crendo na vontade do acordo, poidan facelo mellor.

Foi unha enorme honra que nos tiverades encomendado estas funcións que hoxe deixamos.

Apertas irmandiñas

Antonio Araújo Quintas, Institucional
Luis Eyré Diéguez, Relacións Políticas
Mónica Fernández Rodríguez, Patrimonio
Mario López Rico, Comunicación
Consuelo Martínez García, Acción Social
Carlos Méixome Quinteiro, Alternativas Programáticas
Laura Ogando Muñiz, Diáspora
Xosé Manuel P. Sardiña, Comunicación Interna e Redes
Concepción Trigo Portela, Finanzas
Paula Vázquez Verao, Organización

Paula Vázquez Verao – Organización de Anova, en funcións