Documentos

Textos das asembleas de Anova. Os textos vixentes (estatutos, tese organizativa, tese política, carta financeira e resolucións) proceden da II Asemblea Nacional.

Datos definitivos das eleccións á Coordinadora Nacional

Listaxe ordenada por número de votos. H e M indican as persoas que entran na Coordinadora Nacional logo de aplicar a corrección de xénero. Xosé Manuel Beiras, Martiño Noriega, Antón Sánchez, Iria Otero e Esther Duro son as cinco persoas máis votadas.

Primeiro borrador de textos para a segunda AN

II ASEMBLEA NACIONAL. Coa nación na esquerda. Tecendo rede. O documento inclúe propostas de tese política, tese organizativa, carta financeira e modelo de presentación de emendas.

Orde do día e método de escolla dos órganos na IIAN

II ASEMBLEA NACIONAL. Coa nación na esquerda. Tecendo rede. Os documentos inclúen a proposta de orde do día para o plenario e a proposta de método de escolla para os organismos de Anova-IN aprobadas pola Coordinadora Nacional.

Proposta de Orde do día
Baixar pdf

Proposta de sistema de escolla dos organismos nacionais
Baixar pdf

Informe de xestión

II ASEMBLEA NACIONAL. Coa nación na esquerda. Tecendo rede. Este informe de xestión foi aprobado, para debater na Asemblea Nacional, pola Coordinadora Nacional o domingo 5 de outubro.

Informe de Xestión da Coordinadora Nacional para a II AN.
Baixar pdf

Informe económico

II ASEMBLEA NACIONAL. Coa nación na esquerda. Tecendo rede. Este informe económico foi aprobado, para debater na Asemblea Nacional, pola Coordinadora Nacional o domingo 5 de outubro.

Informe económico da Coordinadora Nacional para a II AN.
Baixar pdf

Dossier completo para a II Asemblea Nacional

II ASEMBLEA NACIONAL. Coa nación na esquerda. Tecendo rede. Este dosier inclúe nun arquivo toda a documentación da II Asemblea Nacional: orde do día, regulamento, informes de xestión e económico, teses, candidaturas e emendas.

Dossier completo II AN.
Baixar pdf

Candidaturas á Coordinadora Nacional e CEG con datos

II ASEMBLEA NACIONAL. Coa nación na esquerda. Tecendo rede. Este documento inclúe os datos voluntariamente achegados polas persoas candidatas para que a militancia teña mellor coñecemento sobre elas. Se non figuran máis datos que o nome é porque non enviaron ren. As liñasen negro corresponden a persoas que manifestaron o seu desexo de non figurar nesta listaxe na web.

Datos das candidaturas á Coordinadora Nacional
Baixar pdf

Datos das candidaturas á CEG
Baixar pdf