Orde do Día e Regulamento propostos pola Coordinadora Nacional para a III Asemblea Nacional.

Orde do Día (proposta CN).
Preme para baixar a proposta de Orde do Día

Regulamento (proposta CN).
Preme para baixar a proposta de Regulamento

ORDE DO DÍA DA III ASEMBLEA NACIONAL DE ANOVA-IRMANDADE NACIONALISTA

SÁBADO 18 DE MARZO DE 2017

 09:30hrs.- Apertura das acreditacións das asembleístas.

 10:30hrs.- Debate e aprobación do Regulamento e a Orde do Día.

 11:15hrs.- Presentación, debate e aprobación se procede do Informe de Xestión e do Informe Económico da Coordinadora Nacional saínte.

 12:30hrs.- Debate e votación da Tese Organizativa e de Estatutos.

 14:00hrs.- Pausa para xantar (suspéndese a acreditación de asembleístas).

 16:00hrs.- Reanudación do Debate e votación da Tese Organizativa e de Estatutos (reapertura da acreditación de asembleístas).

 17:00hrs.- Debate  e votación da Tese Política.

 18:30hrs.- Peche das acreditacións de asembleístas.

 19.00hrs.- Inicio das votacións para a Coordinadora Nacional e a Comisión de Garantías.

 20:00hrs.- Peche das votacións para a Coordinadora Nacional e a Comisión de Garantías.

 20:30hrs.- Sesión de clausura.