Velaquí as persoas que foron escolleitas para integrar a Coordinadora Nacional e a Comisión de Garantías.

COORDINADORA NACIONAL 

 1.  Antón Sánchez García. Bergondo. 
 2. Gladys V. Afonso Lobato. A Coruña. 
 3. Xosé Manuel Beiras. Compostela. 
 4. Xiana López Penedo. Ferrol. 
 5. Martiño Noriega. Compostela. 
 6. Oriana Méndez. Vigo. 
 7. Raúl Asegurado. Compostela. 
 8. Lara Rodriguez Peña. Lalín. 
 9. Miguel Anxo Fernán Vello. Lugo. 
 10. Iria Otero Romero. Compostela. 
 11. Rafa Sisto Edreira. Teo. 
 12. Pilar Barros Barco. O Carballiño. 
 13. Iván Rodríguez Iglesias. Noia. 
 14. Celsa Oreiro Bermudez. ValdoDubra 
 15. Brais Borrajo. Ourense. 
 16. Maria Bentrón Carbia. Padrón-Compostela. 
 17. Alvaro Montes Celeiro. Ferrol. 
 18. Lucía España Fariñas. O Carballiño. 
 19. Benito Portela Fernández. Sada. 
 20. Antía Comesaña González. Gondomar-Compostela. 
 21. Rafa Dopico Carballeira. Compostela. 
 22. Cris Amor Faya. Ordes- Compostela. 
 23. Antón López Dobao. Teo. 
 24. Gema Rivera González. A Coruña. 
 25. Pancho (Francisco Xosé) Niño Ricoi. Abegondo-Cambre. 
 26. Marta López López. Compostela. 
 27. Brais Fidalgo Martínez. Ribadavia. 
 28. Ana Ardid De Cabo. Vigo. 
 29. Brais Rodríguez Álvarez. A Coruña. 
 30. Aurora Rivas Hermida. Ferrol. 
 31. Iñaki (Ignacio Javier) García Gómez. Lugo. 
 32. Raquel Martínez Casal. Teo. 
 33. Xosé Manuel González Dopazo. Marín. 
 34. Antía González Rodríguez. Ourense. 
 35. Antonio Negreira Noya. ValdoDubra. 
 36. Teresa Munín Sánchez. Cambre. 
 37. Uxío Novo Rei. O Courel. 
 38. Noelia Bello. Culleredo. 
 39. Andrés García Bastón. Cangas. 
 40. Mónica Montero Borrazás. Arteixo. 
 41. Pepe Arias Taboada. Compostela. 
 42. Valeria Vázquez Domínguez. Ourense-Compostela. 
 43. Gus Pita Carballeira. Ares. 
 44. Lucía Suarez Otero. Marín. 
 45. Moncho (Xosé Ramón) Rodríguez Franco. A Coruña. 
 46. Paula Piñeiro Ces. Noia. 
 47. Xosé Manuel Ribeira. As Pontes. 
 48. Olga Gago Domínguez. Ribeira. 
 49. Millán Fernández. Compostela-Lugo. 
 50. Ana Fernández Justo. O Carballiño. 

COMISIÓN DE GARANTÍAS

 1. María Jesus Álvarez Canitrot. O Carballiño. 
 2. Carlos Enrique Pereira Fernández. O Carballiño. 
 3. Pepa Rivera González. A Coruña. 
 4. Fernando Balsa Rei. Ferrol. 
 5. Alexandra García Garrido. Vigo.