A nova Comisión Ética e de Garantías emanada da II Asemblea Nacional estará formada por Bernardino García Novoa, María Josefa Rivera González, Miriam Rodríguez Domínguez, Carlos Enrique Pereira Fernández e José Ramón Rodríguez Franco.

DATOS TOTAIS

García Novoa, Bernardino 245
Rivera González, María Josefa 238
Rodríguez Dominguez, Miriam 238
Pereira Fernández, Carlos Enrique 235
Rodríguez Franco, José Ramón 228
Blanco González, Iria 222
Rodríguez Blanco, Enma 213
Posada Argibay, Ricardo 203
Cruz Freire, Antonio 202
Charlín Trigo, Xurxo 201
García Pampín, Breogán Manoel 73
Sánchez Ibarra, Claudia 14
Romero Lado, María José 11