Principios Políticos

Por Anova IN o 7 de Xaneiro de 2014 en I Asemblea

A tese política aprobada na Iª Asemblea Nacional de Anova.