Que é Anova-Irmandade Nacionalista?

Que é Anova-Irmandade Nacionalista?

Persoas de diversa procedencia coincidimos na necesidade de recuperar a dignidade dunha acción política baseada na radicalidade democrática; nos principios republicanos de igualdade, liberdade, fraternidade e laicidade; na conciencia sobre os límites eco...
Principios ético-políticos de Anova-Irmandade Nacionalista

Principios ético-políticos de Anova-Irmandade Nacionalista

Os principios ético-políticos foron aprobados na Asemblea Constituínte o 14 de xullo de 2012: A ética na política. Sen ética non hai democracia, e na esquerda, ética de esquerdas. O feito de partirmos de asembleas locais soberanas que se confederan fai im...
Estrutura e organización territorial de Anova

Estrutura e organización territorial de Anova

Segundo os Estatutos de Anova, a estrutura e organización territorial son as seguintes: O noso ámbito territorial é a nación galega, sen renuncia a participar e intervir en toda aqueloutra instancia política e administrativa en que poida estar en x...
Coordinadora Nacional

Coordinadora Nacional

Como órgano colexiado con funcións de dirección política no período inter-asembleario Anova Irmandade Nacionalista ten unha Coordinadora Nacional integrada por persoas elixidas directamente na Asemblea Nacional en número de entre 50 e 75, garantindo a axe...
Comisión permanente

Comisión permanente

A Coordinadora Nacional de Anova , elixida na IV Asemblea que celebramos o 14 de decembro de 2019 en Teo, compuxo Comisión Permanente vixente, que está formada por:
Como afiliarse

Como afiliarse

Podes baixar aquí a ficha de afiliación en pdf e enviala cuberta a organizacion@anova.gal ou, no seu caso, entregala na asemblea da túa localidade para que nola faga chegar. Graciñas. Unha vez cuberta a ficha de afiliación envíaa por correo elect...