Coordinadora Nacional

Como órgano colexiado con funcións de dirección política no período inter-asembleario Anova Irmandade Nacionalista ten unha Coordinadora Nacional integrada por persoas elixidas directamente na Asemblea Nacional en número de entre 50 e 75, garantindo a axeitada representación territorial. Ás persoas elixidas directamente na asemblea nacional engádese un representante por comarca.


Os/as membros da Coordinadora Nacional vixente son:

 • Ana Ardid de Cabo
 • Gladys Virxinia Afonso Lobato
 • Cristina Amor Faya
 • Pepe Arias Taboada
 • Raúl Asegurado Pérez
 • María do Pilar Barros Barco
 • Xosé Manuel Beiras Torrado
 • María Bentrón Carbia
 • Noelia Bello Míguez
 • Antía Comesaña González
 • Rafael do Pico Carballeira
 • Lucía España Fariñas
 • Miguel Anxo Fernán-Vello
 • Ana Fernández Justo
 • Millán Fernández López
 • Brais Fidalgo Martínez
 • Olga Gago Domínguez
 • Andrés García Bastón
 • Iñaki García Gómez
 • Xosé Manuel González Dopazo
 • Antía González Rodríguez
 • Antón López Dobao
 • Marta López López
 • Xiana López Penedo
 • Oriana Méndez Fuentes
 • Mónica Montero Borrazás
 • Álvaro Montes Celerio
 • Teresa Munín Sánchez
 • Antonio Negreira Noya
 • Pancho Niño Ricoi
 • Martiño Noriega Sánchez
 • Uxio Novoneyra Rei
 • Celsa Oreiro Bermúdez
 • Iria Otero Romero
 • Paula Piñeiro Ces
 • Gustavo Pita Carballeira
 • Oscar Benito Portela Fernández
 • Xosé Manuel Ribeira García
 • Aurora Rivas Hermida
 • Mª Gema Rivera González
 • Brais Rodríguez Álvarez
 • Xosé Ramón Rodríguez Franco
 • Iván Rodríguez Iglesias
 • Lara Rodríguez Peña
 • Antón Sánchez García
 • Rafael Sisto Edreira
 • Lucía Suárez Otero
 • Valeria Vázquez Domínguez