Coordinadora Nacional

Como órgano colexiado con funcións de dirección política no período inter-asembleario Anova Irmandade Nacionalista ten unha Coordinadora Nacional integrada por persoas elixidas directamente na Asemblea Nacional en número de entre 50 e 75, garantindo a axeitada representación territorial. Ás persoas elixidas directamente na asemblea nacional engádese un representante por comarca.


Os/as membros da Coordinadora Nacional vixente son:

 • Antón Sánchez García
 • Gladys Virxinia Afonso Lobato
 • Martiño Noriega Sánchez
 • Cristina Amor Faya
 • Xosé Manuel Beiras Torrado
 • María do Pilar Barros Bar
 • Pepe Arias Taboada
 • María Bentrón Carbia
 • Raúl Yago Asegurado Pérez
 • Antía Comesaña González
 • Rafael Dopico Carballeira
 • Nuria González Palau
 • Miguel Anxo Fernán-Vello
 • Sofía Mediero Vázquez
 • Carlos Puga García
 • Xiana López Penedo
 • Brais Fidalgo Martínez
 • Oriana Méndez Fuentes
 • Antón López Dobao
 • Iria Otero Romero
 • Álvaro Montes Celerio
 • Branca Petra Novoneyra Rei
 • Alberto Lema Suárez
 • Paula Rodríguez Domínguez
 • Aaron Franco Outón
 • Carmen Peña Hernández
 • Andrés García Bastón
 • Marta Lopez López
 • Antonio Negreira Noya
 • Aurora Rivas Hermida
 • Pancho Niño Ricoi
 • Mª Gema Rivera González
 • Iván Rodríguez Iglesias
 • Lucía Suárez Otero
 • Xosé Manuel Ribeira García
 • Inmaculada Alonso Rodríguez
 • Rafa Sisto Edreira
 • María Xosé Fernández Pardo
 • Bernardo García Novoa
 • Celsa Oreiro Bermúdez
 • Carlos Manuel Rodríguez Botana
 • Sara Barreiro Ribeiro
 • Xosé Gómez Bragaña
 • Iolanda Rei Rodríguez
 • Daniel Calvete Suárez
 • Ana Fidalgo Clase
 • Carlos Nogueira Souto
 • Teresa Munin Sánchez
 • Manuel López Besteiro
 • Moraima Pérez Míguez