Transparencia

Informe económico 2017

Informe económico 2017

EXERCICIO 2017 INFORME EXPLICATIVO DO BALANCE Rexémonos polo sistema de contabilidade de conta única, é dicir, que os ingresos e pagos feitos desde as contas das localidades (*) deben integrarse nun único balance anual da organización. Sen emba...
Protocolo de xestión de pagos

Protocolo de xestión de pagos

PROTOCOLO DE XESTIÓN DE PAGOS Debido a que ANOVA-Irmandade Nacionalista se rexe polo principio de caixa única, as necesidades de gasto ordinarias das distintas asembleas locais así como as da organización a nivel nacional, deberán cumprir os segu...