Sete anos tarde, a entrega do informe da Xunta de Galicia demostra a neglixente actuación de Feijóo na ruinosa fusión das Caixas de Aforro

“As responsabilidades políticas do goberno Feijóo no fiasco das caixas de aforro quedan evidenciadas definitivamente”, manifestou Antón Sánchez.

AÍNDA QUE A XUNTA DE GALICIA DURANTE MESES FUNDAMENTOU O APOIO Á FUSIÓN NA SUPOSTA AUDITORÍA DE KPMG NIN SE MENCIONA NO INFORME PREVIO ASINADO POR FERNÁNDEZ CURRÁS

O INFORME ASINADO POR MARTA FERNÁNDEZ CURRÁS, DE CINCO PÁXINAS, NON ANALIZOU NIN SEQUERA A VERACIDADE DOS DATOS ACHEGADOS POLAS CAIXAS NO PLAN DE FUSIÓN QUE FOI CLAVE PARA O FIASCO DA OPERACIÓN.

Santiago de Compostela, 29 de decembro – A Xunta, obrigada por unha sentenza xudicial, entregou fóra de prazo e con sete anos de demora o Informe-proposta para a fusión das caixas galegas asinado por Marta Fernández Currás o 11 de novembro de 2010.

Tamén entregou un certificado do acordo recollido na acta da xuntanza de secretarios xerais previa ao Consello da Xunta onde se aprobou a fusión pero non fixo entrega, como esixía a sentencia do TSXG, da propia acta.

O informe sobre o que debía fundamentarse a autorización do Goberno galego da fusión nunca foi entregado á Comisión de investigación sobre a fusión das caixas galegas do Parlamento de Galicia, que era encargada de dilucidar as posibles responsabilidades políticas da maior creba financeira de Galiza nas últimas décadas.

A ocultación da Xunta só cedeu ante unha sentenza xudicial que evidenciou a vulneración do dereito a esa información que reclamou no seu día o deputado Antón Sánchez. Falta de transparencia e obstrución da labor parlamentar convertéronse na norma do executivo de Núñez Feijóo para evadir responsabilidades e render contas, nun grave comportamento antidemocrático do goberno Feijoo.

Á luz da documentación agora entregada, a razón da resistencia da Xunta a facilitar o Informe-proposta para a fusión das caixas galegas non foi outra que evitar que quedase á vista de todas a insolvencia do seu informe como aval dunha operación financeira que rematou coa creba das Caixas de Aforro.

Tras a lectura, constátase a omisión da Consellería de Facenda no seu cometido de auditoria, fiscalización e control efectivo do proceso de fusión. O Informe non vai acompañado de ningunha auditoría respecto da información financeira achegada polas Caixas para xustificar o operación e non se apoia en ningunha análise ou avalición esixente da mesma.

O informe non fai referencia ningunha nin tan sequera á sonada auditoría de KPMG, que como se desvelou no seu día nin foi auditoría nin contiña unha recomendación favorable á fusión. Así, si ben “durante meses a Xunta fundamentou o apoio á fusión nese informe que nin se menciona no informe proposta de Marta Currás, xa que pese ao dito en público o goberno sabía en realidade non avalaba a operación senón máis ben todo o contrario”, manifestou Antón Sánchez.

“É dicir, a Xunta autorizou a operación cun informe de 5 páxinas da conselleira responsable, sen que se fundamentase en ningún informe económico-financeiro previo que a avalase”, apuntou.

A labor da Consellería de Facenda era comprobar a veracidade do recollido no proxecto para evitar o que despois aconteceu e, non obstante, non se fan constar nin informes internos nin externos que avalasen a fusión. Nin nese informe, nin en ningún outro, avalíase a consistencia e oportunidade da operación promovida polos dirixentes das Caixas galegas, bendicida polo desleixo e abandono da Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo. O informe da Xunta recolle como único fundamento da súa decisión un parágrafo dun informe do Banco de España no que manifesta non ter obxecións a unha eventual fusión das Caixas galegas.

O ridículo informe de trámite asinado por Marta Fernández Currás evidencia a elusión de toda responsabilidade de control e fiscalización por parte da Xunta sobre o Plan de fusión das caixas. Non se fixo a máis mínima comprobación dos datos financeiros nin ningunha investigación complementaria sobre viabilidade e substentabilidade da fusión.

A Xunta limitouse simplemente a estampar a súa sinatura ao pé dunhas contas que axiña se demostraron fraudulentas e, despois, a arroupar propagandisticamente unha operación abocada ao fracaso. E, tras a creba das Caixas, o Goberno de Núñez Feijóo entregouse con total impunidade a unha sistemática operación de ocultación das súas responsabilidades.

A sobrevaloración dos activos e estimacións achegadas por Caixa Galicia e CaixaNova foi a causa fundamental do fracaso posterior da operación construída sobre unha realidade falseada a base de engordar principalmente os seus activos inmobiliarios. O máis mínimo control tería evidenciada a contabilidade falseada e trampeada polos executivos das Caixas galegas 

En definitiva: cun insolvente informe de cinco páxinas, falto de todo rigor e esixencia, o Goberno de Núñez Feijóo deu por boas as fantasías contables dos directivos das Caixas galegas, avalou irrresponsablemente unha operación que puxo en risco os aforros de milleiros de galegos e galegas e converteuse no colaborador necesario que liquidou as Caixas que xestionaban o 40% do noso aforro.

”As responsabilidades políticas do goberno Feijoo no fiasco das caixas queda evidenciado definitivamente”, manifestou Antón Sánchez.

Os “bos xestores” das Caixas e os “bos xestores” da Xunta asignaron un pacto de silencio e ocultación das súas irresponsabilidades ao redor dunha operación que privou a Galicia dun sólido sistema financeiro e de aforros.

Podes acceder aquí ao documento en PDF

4_6003596507159202075

 

Anova considera que a sentencia do Iribio cuestiona toda a política eólica e ambiental do PPdeG

x-default

Antón Sánchez esixe ao PPdeG que “retire a proposición de Lei de Reactivación Económica de Galicia por estar feita a medida das empresas eléctricas, e que traballe nun Plan Eólico democrático e respectuoso co territorio e a súa xente”

Santiago de Compostela, 16 de decembro – A recente sentenza do TSXG na que se anula a resolución da Xunta de Galicia de Agosto de 2019 sobre a modificación do parque eólico da Serra do Iribio é demoledora e contundente non só para o caso concreto, se non como emenda á totalidade da política ambiental e eólica dos gobernos de Feijóo.

Anova considera que o TSXG dalle a razón ao que leva reclamando publicamente nos últimos anos de maneira insistente, xunto coas plataformas e colectivos autoorganizados que fan as denuncias nesta mesma liña. O modelo eólico do PPdeG non respecta os valores patrimoniais e paisaxísticos nin respecta á súa xente, ocasionando graves impactos. Galiza carece dunha planificación global e racional coherente coa normativa comunitaria da UE en materia ambiental.

Instamos pois a Feijóo a que non profundice máis no camiño do espolio, gobernando para unha minoría, e que atenda por unha vez ao interese xeral. Esiximos un modelo democrático onde os retornos sexan para a xente e non para o oligopolio eléctrico que se lucra cos recursos de todas e todos. Que sexa respectuoso cos valores paisaxísticos e co medio ambiente que temos que conservar para o noso futuro.

Esiximos que retire a proposición de Lei de Reactivación Económica, feita a medida deses grandes intereses de depredación e que vai contra a racionalidade e a xente común. Que deteña a carreira entolecida de instalación de parques eólicos sen planificación estratéxica e substentada nun plan obsoleto e desfasado, e que estableza un proceso de diálogo social e político para construír o modelo enerxético da Galiza do século XXI. Un modelo que sirva para fixar poboación no rural e non para expulsala, e que sexa útil para crear rendas e non só privilexios para unha minoría.

O PPdeG demostra coa súa actuación que ten metido no caixón tanto as directrices da paisaxe como a posible ampliación da Rede Natura, simplemente para beneficio das empresas. O xeito de actuar totalmente neglixente, é dilatar a aprobación destes instrumentos para satisfacer o interese destas empresas amigas. Esiximos, polo tanto, unha rectificación.

A sentenza abre a posibilidade a novas conquistas das plataformas estendidas por todo o país na batalla pola dignidade da terra, o medio e a nosa xente.

Anova insta á Xunta e á FEGAMP a pactar un programa de construcción de vivenda pública cos fondos de reconstrucción da UE que dea resposta aos milleiros de demandantes que actualmente hai en Galiza

Tamén demanda que se aproveiten os fondos para dotar de infraestruturas á rede pública de coidados deixando atrás o modelo privatizador das residencias de maiores.

Antón Sánchez: “Trátase de que a utilización dos fondos europeos teña un enfoque social e axuden a reducir desigualdades, e que non incidan no modelo neoliberal no que se reparten entre as grandes corporacións como parece que apunta o plan do goberno galego”

Ante a opacidade do goberno galego sobre a xestión dos fondos europeos de reconstrucción e ante os indicios de que, unha vez máis, a Xunta de Galicia apostará por centrar o reparto de fondos nas grandes empresas e nun modelo extractivista e insostible, dende Anova consideramos que os orzamentos europeos deben de enfocarse dende unha óptica social e de reducción das desigualdades.

Así, como vimos denunciando, hai actualmente no Rexistro Oficial de demandantes de vivenda protexida máis de 15.000 galegas e galegos que desexarían unha vivenda protexida e 11.000 deles optarían si houbese pola vivenda pública en alugueiro.

“É un auténtico fraude á cidadanía que se inscribe no rexistro oficial e ve como non se lle da resposta dende un goberno galego centrado en fomentar o negoco especulativo”, manifestou Antón Sánchez.

Os fondos de reconstrucción europeos deben de servir para paliar este déficit de vivenda pública e por iso reclamamos que de xeito urxente a Xunta de Galicia e a FEGAMP acorden un programa a 5 anos que dea solución a esas miles de familias que demandan solucións vitais como é o acceso á vivenda, planificándoa alí onde exista esa demanda e priorizando a mobilización de vivenda xa construída mediante polítias de adquisición e rehabilitación.

Desatender esta demanda nun momento onde hai miles de familias para as cales a vivenda é un grave problema sería un fraude por parte das institucións.

Un parque público de vivenda de aluguer é unha solución para moitas persoas e serve como regulador dun mercado que nas cidades non para de subir os prezos privando á xente traballadora e sobre todo á mocidade dun dereito básico.

Encaixa perfectamente nas liñas que marca a UE e achegaría a Galiza un pouco aos niveis de vivenda pública europeos onde o Estado español é das poucas excepcións polos seus baixos niveis, e sacaría a este país da inacción na construcción de vivenda protexida que caracteriza ao periodo Feijoo no goberno onde estamos á cola a nivel do Estado español.

É NECESARIO CAMBIAR O MODELO DE COIDADOS DOS MAIORES.

Tamén instamos a que con celeridade se mude o modelo privatizador dos coidados que se mostrou tan nocivo para a saúde das persoas maiores.

“Non pode primar o negocio sobre a saúde”, declarou Antón Sánchez, que esixe que “os orzamentos da Xunta de Galicia e os fondos europeos deben de focalizarse no sistema público e non ser un grifo de diñeiro para os fondos voitre que fan negocio á costa da vida das persoas”

Galiza está por debaixo da media estatal de prazas de residencias e centros de día e debe de acordar, dentro dun amplo diálogo con colectivos de familiares, sindicatos, e difierentes administracións, a dotación das infraestructuras necesarias para ese novo modelo.

“Trátase de que a utilización dos fondos europeos teña un enfoque social e axuden a reducir desigualdades e que non incidan no modelo neoliberal no que se reparten entre as grandes corporacións como parece que apunta o plan do goberno galego”, conclúe Antón Sánchez.

ANOVA parabeniza ao Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) e ao pobo boliviano pola victoria electoral

Con máis dun 52% de apoio popular e nunhas circunstancias tan difíciles a victoria do partido do ex presidente Evo Morales, deposto pola forza baixo acusacións infundadas de fraude electoral, significa un logro histórico.

Anova-IN quere trasladar os seus parabéns ao pobo boliviano e ao presidente electo Andrés Lucho Arce que, logo do golpe artellado pola oligarquía local e promocionado desde Washington, viuse sometido a un escenario de forte represión política baixo o mandato da auto-proclamada presidenta Jeanine Áñez, a cal pasará á historia da infamia e do fracaso do neocolonialismo racista en latinoamérica.

As eleccións celebráronse xusto un ano despois daqueles feitos e, aínda non permitindo que Evo Morales fose o candidato ao atoparse este no exilio, a victoria popular é incontestable. Isto representa un contragolpe democrático e unha lección de conciencia cívica das capas populares e da Bolivia traballadora e plurinacional. Foron anos de desenvolvemento e exercicio efectivo da soberanía, da liberdade e a democracia que se estenderon a todos os sectores historicamente marxinados.

Quixeron consumar un golpe dentro da vaga de golpes brandos reaccionarios que se diseminaron por todo o continente despois da chamada “década de ouro” progresista dos gobernos de Lula e Dilma Rouseff, Fernando Lugo, Pepe Mújica, Correa…e que superaran o nefasto ciclo neoliberal con políticas a favor das maiorías sociais. Mais as urnas falaron alto e claro.

O pobo boliviano deu unha lección de memoria e de unidade ante as masacres fascistas e o intento de espolio e de volta á longa noite neoliberal, nunha mostra de resistencia cívica e democrática heroica.

Agardamos que todos os actores (oposición, OEA…) interpelados por estes resultados respecten o mandato claro e contundente das urnas e o Estado Plurinacional de Bolivia regrese así ao camiño da súa soberanía sobre os recursos e riquezas naturais, así como ao camiño da participación política plena en liberdade de todas as comunidades indíxenas, estendéndose novamente a democracia e o progreso a todos os sectores sociais e marcando así o vieiro a seguir por outros pobos do mundo.

Estes feitos prodúcense, ademais, ás portas dun proceso electoral decisivo nos Estados Unidos de Norteamérica, os cales, coma sempre, tiveron un papel determinante no intento de desestabilización e destrución da democracia naquel país, co fin último de facerse coas materias primas e ampliar a súa imperial, voraz e criminal influencia no Sur.

“Volverei e serei millóns” Tupac Katari. Viva o pobo boliviano!

Galiza, 19 de outubro de 2020

ANOVA denuncia ante a Valedora do Pobo a estafa que supón que haxa 15.000 demandantes de vivenda pública sen atender

O Portavoz Nacional de Anova, Antón Sánchez, e a concelleira da Marea de Vigo Oriana Méndez sinalaron ante a Valedora que a falla de vontade de crear un parque público de vivendas de aluguer, e de mobilización das vivendas baleiras con medidas que se demostran ineficaces, vulneran o dereito á vivenda de moita xente, nomeadamente da mocidade e colectivos como familias monomarentais.

Antón Sánchez: “Mentras a Conselleira de Vivenda constrúe cortinas de fume e campañas de propaganda, ten os seus deberes sin facer. Segundo os datos do IGE en Galiza iniciáronse só 81 vivendas de protección nos últimos 5 anos, e no periodo 2011-2020 só promove menos vivenda de protección en todo o Estado a Comunidade Autónoma de Baleares ”

Na mañá de hoxe celebrouse unha xuntanza entre a Valedora do Pobo María Dolores Fernández Galiño e o Portavoz Nacional de Anova Antón Sánchez, á que acudiu tamén a concelleira pola Marea de Vigo Oriana Méndez, como membra da Comisión Permanente de Anova.

Na xuntanza trasladóuselle á Valedora do Pobo a inquedanza pola situación de estafa que supón que sexan más de 15.000 persoas as que solicitaron á Xunta de Galicia inscribirse no rexistro de demandantes de vivenda pública. Do total, aproximadamente 11.000 demandan unha vivenda pública de aluguer.

Para Oriana Méndez isto supón: “Unha estafa máis. Sobre todo afecta ao colectivo mozo que non pode pagar os alugueiros abusivos, onde chegaron a incrementar o prezo un 30% nos últimos catro anos nalgunhas cidades”.

Familias mono-marentais de nais con nenas e nenos a cargo ou o colectivo da mocidade son os especialmente afectados, vendo extremadamente difícil a posibilidade de acceder a unha vivenda digna. Mentres esta demanda se incrementou, a Xunta de Galicia mantivo paralizada a promoción de vivenda de protección oficial ou vivenda pública. As estatísticas do IGE mostran como soamente se iniciaron cinco vivendas protexidas no 2015, catro no 2016, cinco no 2017, dúas no 2018 e sesenta e cinco no 2019. Unha media de menos de 20 vivendas ao ano, cando hai 15.000 demandades.

Anova reclamou á Valedora que inste ás administracións públicas, especialmente á Xunta de Galicia que ten competencias en materia de vivenda, a que actúen e dean solución a esta grave situación.

Non pode ser que a Conselleira de Vivenda se adique a participar en campañas publicitarias e cortinas de fume cando ten os deberes sin facer. Paralízase a vivenda de protección, non se promove un parque público de alugueiro que dea solución á xente moza e aos colectivos con menores ingresos, como familias monomarentais, e ao mesmo tempo regule un mercado onde os prezos non deixan de subir, non se aportan solucións efectivas para a mobilización de vivendas baleiras, co fiasco do Programa promovido pola Xunta de Galicia, e non hai suficientes vivendas nas cidades para os casos de desafiuzamentos.

Unha lista demasiado grande no debe que constitúe unha grave vulneración do dereito á vivenda de moitas persoas, pola ansia do goberno Feijoo de servir a fondos voitre, bancos e especuladores.

Ante a importancia dos feitos Anova comprometeuse coa Valedora do Pobo a manter un diálogo fluído e continuado nos vindeiros meses.

ANOVA DENUNCIA ANTE A VALEDORA DO POBO A ESTAFA QUE SUPÓN QUE HAXA 15.000 DEMANDANTES DE VIVENDA PÚBLICA SEN ATENDER

O Portavoz Nacional de Anova, Antón Sánchez, e a concelleira da Marea de Vigo Oriana Méndez sinalaron ante a Valedora que a falla de vontade de crear un parque público de vivendas de aluguer, e de mobilización das vivendas baleiras con medidas que se demostran ineficaces, vulneran o dereito á vivenda de moita xente, nomeadamente da mocidade e colectivos como familias monomarentais.

Antón Sánchez: “Mentras a Conselleira de Vivenda constrúe cortinas de fume e campañas de propaganda, ten os seus deberes sin facer. Segundo os datos do IGE en Galiza iniciáronse só 81 vivendas de protección nos últimos 5 anos, e no periodo 2011-2020 só promove menos vivenda de protección en todo o Estado a Comunidade Autónoma de Baleares ”

Na mañá de hoxe celebrouse unha xuntanza entre a Valedora do Pobo María Dolores Fernández Galiño e o Portavoz Nacional de Anova Antón Sánchez, á que acudiu tamén a concelleira pola Marea de Vigo Oriana Méndez, como membra da Comisión Permanente de Anova.

Na xuntanza trasladóuselle á Valedora do Pobo a inquedanza pola situación de estafa que supón que sexan más de 15.000 persoas as que solicitaron á Xunta de Galicia inscribirse no rexistro de demandantes de vivenda pública. Do total, aproximadamente 11.000 demandan unha vivenda pública de aluguer.

Para Oriana Méndez isto supón: “Unha estafa máis. Sobre todo afecta ao colectivo mozo que non pode pagar os alugueiros abusivos, onde chegaron a incrementar o prezo un 30% nos últimos catro anos nalgunhas cidades”.

Familias mono-marentais de nais con nenas e nenos a cargo ou o colectivo da mocidade son os especialmente afectados, vendo extremadamente difícil a posibilidade de acceder a unha vivenda digna. Mentres esta demanda se incrementou, a Xunta de Galicia mantivo paralizada a promoción de vivenda de protección oficial ou vivenda pública. As estatísticas do IGE mostran como soamente se iniciaron cinco vivendas protexidas no 2015, catro no 2016, cinco no 2017, dúas no 2018 e sesenta e cinco no 2019. Unha media de menos de 20 vivendas ao ano, cando hai 15.000 demandades. 

Anova reclamou á Valedora que inste ás administracións públicas, especialmente á Xunta de Galicia que ten competencias en materia de vivenda, a que actúen e dean solución a esta grave situación. 

Non pode ser que a Conselleira de Vivenda se adique a participar en campañas publicitarias e cortinas de fume cando ten os deberes sin facer. Paralízase a vivenda de protección, non se promove un parque público de alugueiro que dea solución á xente moza e aos colectivos con menores ingresos, como familias monomarentais, e ao mesmo tempo regule un mercado onde os prezos non deixan de subir, non se aportan solucións efectivas para a mobilización de vivendas baleiras, co fiasco do Programa promovido pola Xunta de Galicia, e non hai suficientes vivendas nas cidades para os casos de desafiuzamentos.

Unha lista demasiado grande no debe que constitúe unha grave vulneración do dereito á vivenda de moitas persoas, pola ansia do goberno Feijoo de servir a fondos voitre, bancos e especuladores.

Ante a importancia dos feitos Anova comprometeuse coa Valedora do Pobo a manter un diálogo fluído e continuado nos vindeiros meses.

A Xunta de Galicia non entregou aínda a Antón Sánchez a información que oculta sobre a fusión das Caixas

“É unha vergoña que, mesmo despois dunha sentencia, Feijóo se resista a dar a información que esixe o TSXG”

“Non pararemos ata coñecer toda a verdade da estafa das caixas”

O portavoz de Anova vese na obriga, case 3 meses despois de que se ditase sentencia por parte do TSXG, de reclamar publicamente ao goberno galego que entregue a documentación que se esixe na sentencia, concretamente o informe-proposta de Marta Fernández Currás, Conselleira de Facenda por aquel entón, sobre a fusión das caixas galegas, e a acta da comisión dos secretarios xerais antes do Consello da Xunta que autorizou a fusión.

Á vergoña de que a Xunta de Galicia sexa condenada por vulnerar os dereitos fundamentais dun deputado que leva pelexando por darlle luz ao proceso que resultou ser unha das maiores estafas económicas da historia recente de Galiza, sumáselle a de resistirse a entregar a documentación solicitada mesmo despois da sentencia.

Práctica reiterada porque a vulneración deste dereito fundamental recollido no artigo 23 da Constitución é norma no Parlamento galego onde constantemente se lles nega información aos representantes e ás representantes de galegos e galegas en función dos intereses do PP.

Nuñez Feijoo falta unha vez máis á súa palabra e pretende ocultar a verdade no “fiasco” das caixas negando información e mantendo paralizada a Comisión de Investigación durante 6 anos para evitar que saia à luz o que foi un gran negocio para un Banco venezolano, e pésimo para Galiza.

“Non pararemos ata que se coñeza toda a verdade”, declarou o portavoz nacional de Anova que agarda “non ter que recorrer à vía xudicial para a execución da sentencia, o que amosaría aínda máis a vontade dilatoria do goberno galego”.

En relación ao asasinato de George Floyd

O asasinato de George Floyd a pasada semana a mans da policía desatou por todo Estados Unidos unha vaga de protestas contra a violencia policial e o racismo. O presidente Trump respondeu a estas protestas con represión e a criminalización dos manifestantes ca axuda dos medios de comunicación, centrándose en poñer o foco nos disturbios e non no problema.

Cando se vulneran de xeito sistemático os dereitos fundamentais e se atenta contra a vida de millóns de persoas, a indiferencia ou a equidistancia non son posicións válidas. A violencia é non poder camiñar tranquila pola rúa. É non atopar traballo porque o teu xefe non confía en ti por ser diferente. É ser xulgada constantemente polo teu cor de pel ou a túa orixe. É non poder chegar a fin de mes porque non che dan oportunidades.

Non obstante é importante non esquecerse que o racismo e a violencia policial non é algo exclusivo dos EEUU: en Europa e no Estado español non sobran casos deste tipo. Lembremos a escravitude de facto que sofren as xornaleiras e temporeiros do rural andaluz ou o trato aos inmigrantes que veñen do continente africano.

O racismo e a clase están relacionados. A criminalización e o odio ao diferente e ao pobre é algo que vai da man nas altas capas da sociedade. Ensinounolo así Celso Emilio Ferreiro nestes versos que destacamos do seu poemario Longa noite de pedra, escrito en 1962.

Hoxe a dereita extremada e a ultradereita interpretan o avance na igualdade e no recoñecemento ao diferente como un ataque aos seus privilexios, para o que non dubidan en verter odio e tentar dividir ao último co penúltimo. Vímolo nun infame artigo do altofalante de Feijóo no que se apuntaba a datos supostamente obxectivos para amosarnos o alto índice de criminalidade existente entre a poboación negra norteamericana. Por suposto, sen facer referencia ás causas estruturais dun modelo institucional e social impregnado de racismo e odio de clase.

O racismo vén da mal do auxe da ultradereita. É un problema real, persistente en todo o mundo e fortemente arraigado na sociedade e os seus aparellos ideolóxico e represivo.

Antón Sánchez esixe á Xunta que garanta o dereito á vivenda e deixe de usalo na súa campaña de intoxicación

Galicia en Común-Anova Mareas sinala que as críticas da conselleira á falta de financiamento do Goberno do Estado son un recoñecemento do fiasco das políticas que vén desenvolvendo o Executivo de Feijóo nos últimos anos

Compostela, 29 de abril de 2020. O voceiro no Parlamento de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Sánchez, esixiu este mércores que a Xunta garanta o dereito á vivenda das galegas e galegos e deixe de usalo na súa campaña de intoxicación.

Na súa resposta á comparecencia da conselleira de Vivenda, Sánchez criticou que “veu aquí a facer propaganda, mentres hai unha ausencia de medidas evidente desde o Goberno galego nun campo fundamental”. Deste xeito, incidiu en que as críticas da conselleira á falta de financiamento do Goberno do Estado son un recoñecemento do fiasco das políticas que vén desenvolvendo o Executivo de Feijóo nos últimos anos.

Segundo sinalou Antón Sánchez, “mentres vostedes presumen de aprazar os pagos das rendas, hai comunidades autónomas que exoneraron deses pagos durante un mínimo de tres meses a aqueles que perderon os ingresos pola crise do coronavirus. Vostedes non tomaron esa medida, e nin sequera aproveitaron as posibilidades que dá o Real Decreto 11/2020 para considerar o Instituto Galego de Vivenda e Solo como gran posuídor e facer a quita que se permite do 50%”.

O voceiro tamén destacou que “anuncian un aumento ao 100% da subvención da renda do bono de alugueiro social, pero segundo as cifras da súa Consellería é unha medida que só chega a 700 familias. Ademais, como recoñeceu hoxe, aínda non publicou as axudas ao alugueiro derivadas da modificación dos plans estatais”.

Sánchez afeou que, ao tempo que a Xunta non executa estas medidas “súmase ás críticas desta modificación, seguindo a súa tónica habitual: todo o que funciona ben é cousa da Xunta e o que funciona mal, é do Goberno do Estado”.

O voceiro afirmou que “concordamos en que é necesario reclamar máis financiamento”, pero a realidade detrás das afirmacións da conselleira supón “un recoñecemento da insuficiencia das medidas da Xunta. O financiamento do Estado será insuficiente, pero as súas estimacións están burdamente sobredimensionadas para que lles sirvan de campaña de intoxicación”.

O voceiro tamén cualificou de insuficientes os programas adicados ao alugueiro e á vivenda protexida desenvolvidos pola Xunta. “É evidente que as axudas ao alugueiro eran insuficientes, e agora, sono máis. Canta xente quedou fóra delas por insuficiencia orzamentaria tendo ese dereito? Vostedes endureceron as condicións patra dificultar o acceso”, acusou.

“Non se poden retorcer as cifras para facer unha campaña de intoxicación que saben que é falsa. Recoñezan que recortaron os orzamentos sistematicamente, ademais da nula execución das políticas públicas de vivenda e o seu abandono das mesmas. Isto non é casualidade porque estas políticas prexudicarían os intereses de quen especula coa vivenda”, engadiu.

No referente á vivenda protexida, Sánchez detallou as cifras da drástica redución levada a cabo polo Goberno de Feijóo, ademais do fiasco do programa de vivendas baleiras. “Só nos últimos 4 anos, La Rioja é a única comunidade que adica menos partidas a vivenda protexida. Case 15 mil persoas están rexistradas no programa, ás que estafan coas súas políticas, mentres se dedican a facer electoralismo e a intoxicar coas medidas que toman outros gobernos. Poden ser mellorables, pero vostedes non teñen credibilidade”, espetou, concluíndo que “non esperabamos outra cousa, porque nos peores anos da crise negáronse a facer políticas que amparasen a xente que quedou sen vivenda, e agora seguen igual”.

A coincidencia desta sesión parlamentaria coa comparecencia do presidente da Xunta na TVG motivou que o voceiro lamentase “o desprezo de Feijóo ao Parlamento ao tempo que ocupa boa parte da franxa horaria da TVG facendo propaganda e electoralismo.

“Mentres, renuncia a vir aquí para falar do que está falando agora, e que os demais poidamos aportar. Prefire facer propaganda nese medio público no que os profesionais levan 101 venres negros protestando pola utilización partidista do PP”.

Por último, remarcou que o presidente “mentiu unha vez máis, porque dixo que ía comparecer na Cámara no mes de abril e non o vai facer”.

Galicia en Común-Anova Mareas lamenta a pobre bagaxe da Xunta para protexer a xente e garantir unha saída xusta da crise

Antón Sánchez critica que o conselleiro de Facenda non presenta as medidas necesarias porque o Executivo de Feijóo escolleu o electoralismo e a intoxicación en lugar de gobernar

Compostela, 29 de abril de 2020. Galicia en Común-Anova Mareas denunciou hoxe a pobre bagaxe que presenta a Xunta para protexer a xente e garantir unha saída xusta da crise tras 45 días de Estado de Alarma pola epidemia da Covid-19. Así o manifestou o voceiro da formación no Parlamento, Antón Sánchez, durante a comparecencia do conselleiro de Facenda na Deputación Permanente da Cámara.

“Despois de 45 días da declaración do Estado de Alarma e un mes despois da comparecencia de Feijóo, o conselleiro trae unha bagaxe ben pobre porque escolleron o electoralismo e a intoxicación en lugar de gobernar”, lamentou.

Sánchez comezou sinalando que “a Feijóo xa lle preguntamos por que Galicia era das poucas comunidades que non tiña aprobadas axudas directas para os autónomos, e 33 días despois segue sen facelo”.

Na súa intervención o conselleiro unicamente trouxo “un informe dun comité de expertos, solo sobre a fase 1 e cun único aspecto, dotar de liquidez a empresas e autónomos. Unha medida necesaria pero insuficiente. Mentres, outras comunidades levan tomando medidas todo este tempo, dando axudas directas a autónomos. Moitos non ven como boa solución endebedarse máis cos préstamos, e por iso teñen razón de ser as axudas. Vostedes non as poñen en marcha, e eles están necesitados”, resumiu, destacando que existen exemplos de comunidades autónomas de todas as cores políticas que si tomaron estas medidas.

Sánchez afeou que o conselleiro caeu nunha contradición evidente, ao sinalar que eran “os mellor preparados a nivel orzamentario e económico, pero despois xustificou a ausencia de axudas pola falta de ingresos por parte do Estado que vostede cre que lle corresponden a Galicia. Polo tanto, ou on están tan ben preparados, ou non teñen esa sensibilidade social”. Esta falta de sensibilidade tamén a denunciou o voceiro ante o “esquecemento de moita xente no seu discurso. Non falou de reforzar a Risga para as persoas sen ingresos nin de axudas para a vivenda”, entre outras.

Con respecto ao comité de expertos do Executivo galego, Antón Sánchez indicou que “foi creado como se esta crise solo dependera da solvencia técnica, cando tamén require debate político para definir o rumbo que tomemos”.Así, sinalou máis contradicións do Goberno de Feijóo, aprezadas en que “non sabemos se este comité está feito para asesorar a Xunta ou a outras administracións, porque das 20 medidas que presenta, 15 son dirixidas a outros, principalmente o Goberno do Estado. Ademais, queren marcarlle o calendario fiscal aos concellos, mentres se queixan de que o Goberno do Estado se mete nas súas contas”.

Fronte a isto, Sánchez avogou por “formular un debate máis fondo”. Desta maneira, preguntouse se “non quedou demostrado con esta crise que a garantía para a xente máis desprotexida é un sistema público forte”, ou se “non se está cuestionando a mercantilización da saúde e do coidado dos maiores. As residencias privadas veñen sendo denunciadas por incumprir a legalidade coa súa connivencia, e son as que representan maior perigo de contaxios e mortes. Nós consideramos que deben ser de xestión pública directa”.

Do mesmo xeito, o voceiro de Galicia en Común-Anova Mareas sinalou a necesidade de acabar coa precariedade laboral na sanidade, que denuncian colectivos como as Eventuais en Loita. “Nós propoñemos dotar a este persoal de estabilidade laboral. Para isto, fan falta cambios a nivel estatal e autonómico, na política económica e fiscal. Hai que deixar de tomar medidas para favorecer os que máis teñen e cumprir coa progresividade. Poden empezar por desfacer o que fixeron nos últimos anos coa súa política fiscal de favores aos grandes patrimonios”, reclamou.